Svētdarbība
Baznīca
Pasākumi draudzē
Aktualitātes
Draudzes dzīve
Alfa
Jaunieši
DIAKONIJA
Svētdienas skola
Mūzika
Lūgšanu vajadzības
Lasītava
KLAUSĪTAVA
Kontakti
Norādes
Māsu draudzes
PALĪDZĪBAS LŪGUMI
Veidlapas
Datu anketa
Adrese:
Baznīcas iela 13,
Dubulti, LV-2015
Jūrmala

Tālrunis:
67755807 - draudzes māja,
kanceleja/ kapsētu pārvalde

e-pasts:


Dievkalpojumu tiešraides un ieraksti, aktuālā informācija:


Draudzes rekvizīti

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Dubultu draudze  Reģ. Nr. 90000106272,
Baznīcas iela 13, Dubulti, Jūrmala, LV-2015,
t. 67755807


ZIEDOTĀJIEM:
Swedbank konts LV81HABA0551018959634

KAPSĒTU MAKSĀJUMIEM  Swedbank konts LV66HABA0551035565140


Draudzei nav Sabiedriskā labuma organizācijas statuss


Sākas baznīcas altāŗa apsīdas vitrāžlogu renovācija
iesūtīts: 2017.06.19 11:08 rakstīt redaktoram 
drukāt 

Jūnija pēdējā nedēļā sāksies mūsu baznīcas altāŗa apsīdas vitrāžlogu renovācijas darbi. Tos veiks restaurators vitrāžu meistars Andris Kļavnieks ar komandu ("Glassica, SIA"). Finansiāli projektu atbalsta Jūrmalas pilsētas dome, bet draudzei jāpiedalās ar līdzfinansējumu viarāk nekā 4000 eiro, tāpēc arī Tev ir iespēja palīdzēt!

Ziedojumu var veikt mērķziedojuma veidā iemaksājot draudzes kontā, iemetot naudu īpašajā urnā pie baznīcas ieejas vai pret kvīti draudzes mantzinei Veltai (sastopama katru svētdienu).

Situācijas apraksts, kas pamato šī kultūras pieminekļa renovācijas nepieciešamību.

Altāra apsīdas fasādes daļas ap logiem zaudējušas estētisko un tehnisko kvalitāti – ir stipri bojāts apmetums ap logu ailām un logu stiklojums, trūkst apmetuma fragmenti ap vara skārda palodzēm, tās ir deformētas. Ailās lietots īpatns stiklojuma iestrādes veids – pa ārējo perimetru tas ievietots tieši apmetumā, bet verikālajā virzienā logu sadala nesošas tērauda sloksnes; to detaļas ir korodējušas un nepilda arī bloka hermetizācijas funkcijas. Apmetums labots ar neatbilstošu cementa javu.
Stiklojums ir kļuvis nespodrs un “norūsējis”, vietām tas ir avārijas stāvoklī – saplīsis un noslīdējis, un to ir neiespējami nomainīt, neveicot apmetuma izkalšanu. Bojātā  stiklojuma dēļ lietus mitrums sasalstot bojā dievnama sienas. Ir nepieciešami steidzami glābšanas pasākumi, lai šo situāciju novērstu.
Ailu iekšējais stiklojums ar vitrāžu paneļiem ir restaurēts 1990. gadā baznīcas vispārējās renovācijas ietvaros. Vitrāžu paneļi tika atbalstīti pret dublējošo stiklojumu.
Tomēr novecošanas, termisko svārstību un fizisko vibrāciju ietekmē vitrāžu stiklojumu noturošais perimetriālais apmetums ir dehermetizējies, tas caurvējo un vietām pat krīt zemē lieliem fragmentiem. No baznīcas zāles aizplūst daudz siltuma un degradācijas process progresē.

Jau 2005. gadā arhitekts restaurators Ēiks Cērpiņš izstrādāja baznīcas fasādes renovācijas projektu. No projektā paredzētajiem darbiem līdz šim izdevies realizēt tikai daļu (pirmo renovācijas kārtu) – torņa fasādi. Projekts saskaņots Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā ar Nr. 773, 11.07.2005.
2014.-2015. gadā projekts tika aktualizēts un ir veikta baznīcas Ziemeļu kapellas logu un fasādes daļu renovācija ap tiem, piesaistot pieejamo domes līdzfinansējumu.
Šis projekts paredz Dubultu luterāņu baznīcas altāŗa apsīdas vitrāžu logu iekšējā un ārēja stiklojuma renovāciju.

Sagaidāmie rezultāti.

‍1. Atjaunotais logu stiklojums un metāla daļas pasargās dievnama ārsienu daļu no atmosfēras mitruma iekļūšanas konstrukcijā, uzlabojot arī telpas mikroklimatu, enrgoefektivitāti un estētiskās kvalitātes.
2. Ap logu ailām renovētais fasādes apmetums pasargās dievnama sienas no tālākas bojāšanās un atjaunos to pienācīgu izskatu kā fasādē tā iekštelpā.
3. Tiks nodrošināta vēsturisko vitrāžu saglabāšana un ilga kalpošana.‍Dubultu luterāņu baznīca celta 1907.-1909. gadā un ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Dievnams ir apkārtnes izteiksmīgākais objekts un vizuālā dominante, ir monumentālākā un krāšņākā jūgendstila celtne Jūrmalā vēsturiskās un sakrālās arhitektūras skatījumā. Celtnes būvapjoms un detaļas spilgti atklāj arī nacionālā romantisma tradīcijas, par ko liecina stilam raksturīgās formas, bagātā celtnes plastika, kas izpaužas dažādo būvapjomu izkārtojumā, ornamentālās plastikas dekoru, kā arī fasādes apdares daudzveidībā, kurā lietots gan gludais, gan rievotais, gan raupjais, gan pārziestais apmetums.

Dievkalpojumi notiek
svētdienās plkst.
11:00
un ceturtdienās plkst.
19:00
mācītājs Arnis Bušs

29102673


mācītāja pieņemšana – ceturtdienās pirms dievkalpojuma; lūgums pieteikties telefoniski

draudzes priekšnieks
Jānis Jurķis

26464297
JanisJurkis@gmail.com

Irēna Jeršova
draudzes lietvede
29269071

Edīte Alpe
draudzes ērģelniece


DRAUDZES KANCELEJAS UN KAPU PĀRVALDES DARBA LAIKI
Darba dienās:  otrdiena – sestdiena
draudzes mājas kanceleja no 10.00 līdz 14.00
Brīvdienas – svētdiena, pirmdiena
tālrunis 67755807

Gunārs Freimanis
īpašumu pārzinis

29117054

(individuālām sarunām lūdzu pieteikties telefoniski)

Zane Štāle
Kapsētu pārvaldes lietvede
67755807
zane.stale123@gmail.com

Aina Zandarte
Kapsētu mērniece
67755807 pārvaldes darba laikā

Rekvizīti kapsētu maksajumiem:
Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas
Dubultu draudze
Reģ. Nr. 90000106272
Baznicas iela 13, Jūrmala, LV-2015
AS “Swedbank” HABA22LB
LV66HABA 055 103 556 514 0

_____________________________________


 

Copyright © 2008; Created by MB Studija »