Šī lapa ir izdrukāta no LELB Dubultu draudze
Interneta adrese:
http://www.dubultudraudze.lv/?ct=pasdraudze_actual&fu=read&id=463

Sākas baznīcas altāŗa apsīdas vitrāžlogu renovācija

Ģirts
2017.06.19 11:08

Jūnija pēdējā nedēļā sāksies mūsu baznīcas altāŗa apsīdas vitrāžlogu renovācijas darbi. Tos veiks restaurators vitrāžu meistars Andris Kļavnieks ar komandu ("Glassica, SIA"). Finansiāli projektu atbalsta Jūrmalas pilsētas dome, bet draudzei jāpiedalās ar līdzfinansējumu viarāk nekā 4000 eiro, tāpēc arī Tev ir iespēja palīdzēt!

Ziedojumu var veikt mērķziedojuma veidā iemaksājot draudzes kontā, iemetot naudu īpašajā urnā pie baznīcas ieejas vai pret kvīti draudzes mantzinei Veltai (sastopama katru svētdienu).

Situācijas apraksts, kas pamato šī kultūras pieminekļa renovācijas nepieciešamību.

Altāra apsīdas fasādes daļas ap logiem zaudējušas estētisko un tehnisko kvalitāti – ir stipri bojāts apmetums ap logu ailām un logu stiklojums, trūkst apmetuma fragmenti ap vara skārda palodzēm, tās ir deformētas. Ailās lietots īpatns stiklojuma iestrādes veids – pa ārējo perimetru tas ievietots tieši apmetumā, bet verikālajā virzienā logu sadala nesošas tērauda sloksnes; to detaļas ir korodējušas un nepilda arī bloka hermetizācijas funkcijas. Apmetums labots ar neatbilstošu cementa javu.
Stiklojums ir kļuvis nespodrs un “norūsējis”, vietām tas ir avārijas stāvoklī – saplīsis un noslīdējis, un to ir neiespējami nomainīt, neveicot apmetuma izkalšanu. Bojātā  stiklojuma dēļ lietus mitrums sasalstot bojā dievnama sienas. Ir nepieciešami steidzami glābšanas pasākumi, lai šo situāciju novērstu.
Ailu iekšējais stiklojums ar vitrāžu paneļiem ir restaurēts 1990. gadā baznīcas vispārējās renovācijas ietvaros. Vitrāžu paneļi tika atbalstīti pret dublējošo stiklojumu.
Tomēr novecošanas, termisko svārstību un fizisko vibrāciju ietekmē vitrāžu stiklojumu noturošais perimetriālais apmetums ir dehermetizējies, tas caurvējo un vietām pat krīt zemē lieliem fragmentiem. No baznīcas zāles aizplūst daudz siltuma un degradācijas process progresē.

Jau 2005. gadā arhitekts restaurators Ēiks Cērpiņš izstrādāja baznīcas fasādes renovācijas projektu. No projektā paredzētajiem darbiem līdz šim izdevies realizēt tikai daļu (pirmo renovācijas kārtu) – torņa fasādi. Projekts saskaņots Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā ar Nr. 773, 11.07.2005.
2014.-2015. gadā projekts tika aktualizēts un ir veikta baznīcas Ziemeļu kapellas logu un fasādes daļu renovācija ap tiem, piesaistot pieejamo domes līdzfinansējumu.
Šis projekts paredz Dubultu luterāņu baznīcas altāŗa apsīdas vitrāžu logu iekšējā un ārēja stiklojuma renovāciju.

Sagaidāmie rezultāti.

‍1. Atjaunotais logu stiklojums un metāla daļas pasargās dievnama ārsienu daļu no atmosfēras mitruma iekļūšanas konstrukcijā, uzlabojot arī telpas mikroklimatu, enrgoefektivitāti un estētiskās kvalitātes.
2. Ap logu ailām renovētais fasādes apmetums pasargās dievnama sienas no tālākas bojāšanās un atjaunos to pienācīgu izskatu kā fasādē tā iekštelpā.
3. Tiks nodrošināta vēsturisko vitrāžu saglabāšana un ilga kalpošana.‍Dubultu luterāņu baznīca celta 1907.-1909. gadā un ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Dievnams ir apkārtnes izteiksmīgākais objekts un vizuālā dominante, ir monumentālākā un krāšņākā jūgendstila celtne Jūrmalā vēsturiskās un sakrālās arhitektūras skatījumā. Celtnes būvapjoms un detaļas spilgti atklāj arī nacionālā romantisma tradīcijas, par ko liecina stilam raksturīgās formas, bagātā celtnes plastika, kas izpaužas dažādo būvapjomu izkārtojumā, ornamentālās plastikas dekoru, kā arī fasādes apdares daudzveidībā, kurā lietots gan gludais, gan rievotais, gan raupjais, gan pārziestais apmetums.