Svētdarbība
Kristības
Iesvētības
Grēksūdze
  - Kas notiek privātbiktī?
  - Privātbikts liturģija
  - Sagatavošanās privātai biktij
Laulības
Svētais vakarēdiens
Izvadīšana
Baznīca
Pasākumi draudzē
Alfa
Jaunieši
DIAKONIJA
Svētdienas skola
Mūzika
Lūgšanu vajadzības
Lasītava
KLAUSĪTAVA
Kontakti
Norādes
Māsu draudzes
PALĪDZĪBAS LŪGUMI
Veidlapas
Datu anketa
Adrese:
Baznīcas iela 13,
Dubulti, LV-2015
Jūrmala

Tālrunis:
67755807 - draudzes māja,
kanceleja/ kapsētu pārvalde

e-pasts:Draudzes rekvizīti

Dubultu Evaņģēliski luteriskā draudze  Reģ. Nr. 90000106272,
Baznīcas iela 13, Dubulti, Jūrmala, LV-2015,
t. 67755806


ZIEDOTĀJIEM:
Swedbank konts LV81HABA0551018959634

KAPSĒTU MAKSĀJUMIEM  Swedbank konts LV66HABA0551035565140


Draudzei nav Sabiedriskā labuma organizācijas statuss


Privātbikts liturģija

   Penitentam (cilvēkam, kas izsūdz grēkus) jāsaka biktstēvam tā: “Mīļo mācītāj, es lūdzu tevi uzklausīt manu grēksūdzi un pasludināt man grēku piedošanu pēc Dieva gribas.”

   Mācītājs: Tēva un Dēla † un Svētā Gara vārdā.
   Penitents: Āmen!

   Mācītājs: Mūsu palīdzība ir tā Kunga vārdā!
   Penitents: Kas radījis debesi un zemi!

   Mācītājs: Ja esi gatavs izsūdzēt Dievam savus grēkus, es klausos!
   Penitents: Es Dieva priekšā atzīstu…
(Seko tie grēki, kas ir apzināti un spiež sirdsapziņu. Biktstēvs var vaicāt precizējošus jautājumus. Kad apzinātie grēki ir izsūdzēti seko vispārīgā grēknožēla.)

   Kopā: Visspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs! Es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp, un es Tevi lūdzu Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā Dēla Jēzus Kristus, mana Pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ: esi man, grēciniekam, žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man sava Svētā Gara spēku, ka varu atgriezties! Āmen!

   Mācītājs: Vai tu no sirds nožēlo savus grēkus, ar ko tu Dieva, sava Kunga dusmas un sodu esi pelnījis laikā un mūžībā? Tad atbildi sacīdams: Jā!
   Penitents: Jā!

   Mācītājs: Vai tu tici, ka Jēzus Kristus arī par taviem grēkiem pie krusta miris un ir tavs Pestītājs, tā ka tu uz viņu vienīgi paļaujies un savu cerību uz viņu liec? Tad to apstiprini sacīdams: Jā!
   Penitents: Jā!

   Mācītājs: Vai tu arī no sirds apsoli atgriezties un ar visiem spēkiem gribi dzīties, ar Dieva palīgu, uz priekšu dzīvot pēc Viņa svētā prāta? Tad to apstiprini sacīdams: Jā!
   Penitents: Jā!
(Biktstēvs uzlikdams rokas uz penitenta galvas saka…)
  Mācītājs: Uz šādu tavu grēku sūdzēšanu un lūgšanu, ar ko tu savus grēkus esi nožēlojis, kā arī savu ticību esi apliecinājis un turklāt arī apsolījis atgriezties, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps es tev pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc Kunga Jēzus Kristus pavēles, ka visi tavi grēki ir piedoti Tēva un Dēla † un Svētā Gara vārdā.
   Penitents: Āmen!

   Mācītājs: (Ārona svētības vārdi)
   Penitents: Āmen!
(Šeit biktstēvs var dot ieteikumus un/vai dvēseļkopšanas padomdošanu, kā arī aizlūgt par penitentu.)
   Mācītājs: Ej ar mieru!
   Penitents: Āmen!


Dievkalpojumi notiek
svētdienās plkst.
10:00

un ceturtdienās plkst.
19:00
mācītājs Arnis Bušs

29102673


mācītāja pieņemšana – ceturtdienās pirms dievkalpojuma; lūgums pieteikties telefoniski

draudzes priekšnieks
Ģirts Pētersons

29265189

 Edīte Alpe
draudzes ērģelniece

26171466


Gunārs Freimanis
īpašumu pārzinis

67755807, 29117054

darba dienās (pirmd. – piektd.) kancelejā
draudzes mājā no 9:00 līdz 14:00
kancelejas un kapsētu lietvedības
darba laiki:
otrdiena – piektdiena 9:00 –14:00,
sestdiena 9:00 – 12:00
UZMANĪBU IZMAIŅĀM!
‍Šobrīd ārkārtas stāvokļa laikā pieņemšanas laiki atcelti;
‍lūdzu zvanīt kapsētu lietvedei pa t. 29219077


Draudzes lietvede Irēna Jeršova
29269071
 

Copyright © 2008; Created by MB Studija »