Šī lapa ir izdrukāta no LELB Dubultu draudze
Interneta adrese:
http://www.dubultudraudze.lv/?ct=pasdraudze_actual&fu=read&id=453

Klusās nedēļas un Lieldienu laika dievkalpojumu laiki

Edīte Alpe
2017.03.31 15:07

Klusās nedēļas un Lieldienu laika dievkalpojumi
Dubultu ev. lut. baznīcā
:

 9.04. plkst. 10.00   Pūpolsvētdienas dievkalpojums
(piedalīsies obojists Indris Egle)

‍13.04. plkst. 19.00     Zaļās ceturtdienas dievkalpojums

(pilns vakarēdiena liturģijas dievkalpojums)

 

14.04. plkst. 15.00     Lielās Piektdienas dievkalpjums

(liturģisks dievkalpojums ar draudzes kora piedalīšanos – bez ērģelēm)

 

16. 04. plkst. 7.00   Pirmais Lieldienu rīta dievkalpojums

  plkst. 10.00   Lieldienu rīta dievkalpojums

(dievkalpojumos muzicēs draudzes bazūņu koris, jauktais koris un  skanēs ērģeles)

 

17.04. plkst. 16.00      Otro Lieldienu Ekumēnisks

dievkalpojums – koncerts.

(Piedalīsies dziedātāja Inga Šļubovska - Kancēviča un sitaminstrumentālists Valters Līcis)