Šī lapa ir izdrukāta no LELB Dubultu draudze
Interneta adrese:
http://www.dubultudraudze.lv/?ct=bariba_jaunumi&fu=read&id=242

"Neziņas mākonis"

Mārtiņš Kupčs
2012.04.24 12:18

Viens no izcilākajiem kristīgās mistikas darbiem – “Neziņas mākonis” tagad izdots latviski izdevniecībā Zvaigzne ABC. Priekšvārda autors - Juris Rubenis.

“Neziņas mākoni” var dēvēt par vienu no izcilākajiem kristīgās mistikas darbiem. To sacerējis anonīms autors ap 1375. gadu Anglijā vidusangļu valodā. “Neziņas mākonis” ir uzskatāms par kontemplatīvās lūgšanas ceļvedi, stāstot un izskaidrojot gan kontemplatīvās lūgšanas būtību, gan dodot pavisam praktiskus padomus par to kā veikt šo iekšējo lūgšanu. Grāmatai ir 75 nodaļas, tā ir sarakstīta vēstules, tiešas uzrunas formā – kā garīga padomdevēja ieteikumi un padomi jaunam novicim par to kā tuvināties Dievam, izmantojot nevis zināšanas, bet gan ilgošanos un mīlestību.

Kā norāda priekšvārda autors Juris Rubenis - “Neziņas mākonis” ir eksistenciāli praktisks, tas lasītāju strikti ievada meditācijā, konsekventi vedot tālāk par domām, izjūtām, iztēli, priekšstatiem, pārpasaulīgā un vienmēr klātesošā neziņas mākonī, un mērķtiecīgi virzot nonākšanu jēgpilnā klusuma punktā, kas visu apgaismo ar mīlestību un skaidrību.

“The Book of Privy Counseling” ir otrs šī autora darbs (pavisam kopā ir identificēti četri šim autoram piederoši darbi un trīs tulkojumi), kas turpina “Neziņas mākonī” aizsākto kontemplācijas mācīšanas ceļu.

“Neziņas mākonis” angliski bez maksas lejupielādējams un lasāms ir šeit http://www.ccel.org/ccel/anonymous2/cloud.html